Pirmie augļi LFS darbībai sabiedrības labā

Vēl pagājušā gada izskaņā noslēdzas VKKF (Valsts Kultūrkapitāla fonds) izsludinātais konkurss, kurā nozaru pārstāvošajām organizācijām bija dota iespēja izvirzīt kandidātus mūža stipendijām.

Šo iespēju ar RSP (Radošo savienību padome) starpniecību izmantoja arī LFS (Latvijas Fotogrāfu Savienība). Iepriekš Latvijas fotogrāfiem nebija iespēja sistemātiski piedalīties šajā konkursā un saņemt šādu atbalstu. Līdz ar LFS dibināšanu 2014. gadā, šī nevienlīdzība salīdzinājumā ar citām kultūras nozarēm, ir mazināta.

Mums ir gandarījums par to, ka savienībai bija iespēja panākt mūža stipendijas piešķiršanu fotogrāfam Vilhelmam Mihailovskim. Tas ir tikai sākums un šogad turpinām iesākto darbu. LFS bija pieteikusi vairākas kandidatūras, kuras Latvijas fotogrāfijas telpā ir labi pazīstamas ar savu radošo ieguldījumu visa mūža garumā. Šie cilvēki ne tikai pagātnē, bet arī šodien, neskatoties uz savu cienījamo vecumu, nes Latvijas vārdu plašajā pasaulē.

Kā zināms, radošo personu ieguldījums sabiedrības labā ir nenovērtējams. Tas tiek izmantots vairojot gan sociālo kapitālu, gan materiālo, gan nemateriālo mantojumu. Ieguldījums kultūras jomā stiprina sabiedrības pašapziņu un identitāti. Vienlaicīgi, šo radošo personu materiālā labklājība nekad nav bijusi pārlieku augsta, tādēļ VKKF paspārnē tām ir veidota atbalsta programma mūža stipendiju veidā. Ir jāmin, ka mūža stipendiju pieteikumi tiek skatīti VKKF Vizuālās mākslas nodaļā. Tajā pašā nodaļā tiek izskatīti arī LMS (Latvijas Mākslinieku savienības) iesniegumi.

No četrām piešķirtajām stipendijām, trīs saņēma LMS biedri. Tieši tādēļ fotogrāfiem ir svarīgi stiprināt pašu nozares apzināšanos un jāsniedz atbalsts LFS, lai tās balss būtu arvien nozīmīgāka dialogā ar valsts struktūrām.

About

Categories: Uncategorized |
[TOP]