Par mums

Plašā Latvijas fotogrāfu saime var panākt daudz dažādu, sev labvēlīgu nosacījumu ieviešanu.

Ikviens Latvijas profesionāli ražojošs fotogrāfs ar vizuālo materiālu varētu pelnīt vairāk pienācīgas Autortiesību likuma izpildes rezultātā. Ikviens fotogrāfs varētu saņemt lielāku un biežāk pieejamu atbalstu savai radošai darbībai labvēlīgas un mērķtiecīgas Valsts politikas rezultātā. Ikviens fotogrāfs varētu justies vairāk sociāli aizsargāts augstvērtīgas arodaizsardzības un citu instrumentu pastāvēšanas rezultātā.

Lai to izdarītu ir nepieciešama organizācija, kas mērķtiecīgi un nemitīgi aktualizē šos jautājumus ne tikai zemākajās instancēs, bet arī likumdevēja līmenī. Šim nolūkam ir nepieciešama „Latvijas Fotogrāfu Savienība”. Tās mērķis ir „Pārstāvēt Latvijas fotogrāfijas nozari, programmātiski to virzot, veicinot un organizējot.” Tās struktūra tiek veidota tā, lai tiktu pārstāvēti visi nozares segmenti. Tādēļ caur Savienību ikviena Latvijas fotogrāfa balss var tikt uzklausīta Valsts augstākajos varas gaiteņos.

Tik pat ļoti, cik Savienība nepieciešama fotogrāfiem, tai nepieciešams pašu fotogrāfu atbalsts. Ikviens pieteikums un iestāšanās Savienības rindās, ir atbalsta demonstrācija. Tā ir balss, kas ieskanas kora kopējā dziesmā. No seniem laikiem zināms, ka kopībā ir spēks.

Mēs aicinām arī Tevi pievienoties, lai kopā darītu lielus darbus!

info@fotosavieniba.lv