LFS valdes vizītes rezultāti LR Kultūras Ministrijā

Kopš Latvijas Fotogrāfu savienības dibināšanas 2014.gada izskaņā, tās valde ir mērķtiecīgi strādājusi veicot daudz dažādu plānošanas un apkopošanas darbu. Ir paveikta īstermiņa un ilgtermiņa mērķu uzstādīšana. Daudzi no uzstādītajiem mērķiem , kas skar nozares attīstību, ir risināmi ar plašāku kompetenci, nekā to piedāvā nozares iekšējais dialogs. Ar šo nodomu 1.aprīlī Latvijas Fotogrāfu savienības valde tikās ar Kultūras ministrijas pārstāvjiem.
Saruna notika konstruktīvi un lietišķi. Tikšanās laikā Latvijas Fotogrāfu savienības pārstāvji izklāstīja organizācijas uzstādītos mērķus un ieceres lietišķās un radošās fotogrāfijas attīstības veicināšanai. Tika izvirzīti un abām pusēm vienojoties, saskaņoti tālākie sadarbības procesi un saskares punkti. KM pārstāvji novēlēja Latvijas Fotogrāfu savienībai veiksmīgu tālāko attīstību un spēju konsolidēt visu plašo fotogrāfu saimi.
Sarunu laikā tika panākta vienošanās veikt atkārtotu tikšanos un sniegt Radošo industriju un Vizuālās mākslas padomēm savu redzējumu par fotogrāfijas nozares attīstības vadlīnijām. Šī izklāsta mērķis ir iekļaut nozares vajadzības KM veidotajās Radošo industriju un Vizuālās mākslas attīstības stratēģijās. Paralēli Latvijas Fotogrāfu savienības valde gatavo savu viedokli par publiskajā apspriedē nodoto „Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likumu”.  Kā viens no svarīgajiem notikumiem ir gaidāmās sarunas ar Radošo savienību padomi. Ar kuru maija mēnesī Latvijas Fotogrāfu savienības valdes pārstāvji uzsāks sarunas par iespējamo sadarbību.

About

Categories: Uncategorized |
[TOP]