Kontakti

Biedrība “Latvijas Fotogrāfu Savienība”
Reģ.Nr. 40008231462
Adrese: Bruņinieku 57, Rīga, LV-1011
Banka: SWEDBANK
SWIFT: HABALV22
Konts: LV70HABA0551039688926

Kontaktinformācija:
info@fotosavieniba.lv
www.fotosavieniba.lv